dissabte, 28 de juliol del 2012

PLAQUES ALS SOSTRES COMARCALS AEC 2012


Llegint el llibre Sostres Comarcals de Catalunya, se'ns va acudir que seria bonic que el nostre 100tenari fos present en el cim més alt de cada una de les comarques catalanes. Madurant la idea vam pensar en posar-hi una placa commemorativa, amb el nom del cim i la seva alçada, amb el què, a més, es faria un servei d'informació.

Encara que les comarques son 41, tenim 39 cims comarcals, ja que dos d'ells fan “frontera” amb la comarca veïna.
Cada placa serà “patrocinada” per un soci, o una família, o un grup de socis, amb una aportació de 60 €, que cobreix tant el preu de la pròpia placa, com el cost del material necessari per a la seva col·locació.
A tothom que patrocini una placa se li entregarà un diploma de l'Entitat com agraïment.
Comptant amb la col·laboració de totes les Seccions, s'intentarà aprofitar moltes de les sortides i excursions que es facin durant l'any del 100tenari per fer la col·locació de les plaques. Les que així no es puguin col·locar, ja buscaríem la manera d'anar-ho fent (podria ser amb un grup de voluntaris).